Om oss

Samtidskonst för barn, unga och vuxna i Skåne

Nu är den här: Barnens Bästa Biennal - Sveriges första barn- och ungdomsfestival för samtidskonst. Under festivalveckan kan stora som små se konstutställningar och delta i workshops och andra konstaktiviteter ledda av professionella konstnärer och konstpedagoger. Barnens Bästa Biennal återkommer vartannat år, varje gång med ett nytt tema. 2013 var temat Berättelser.

 

All konst berättar någonting. Om världen, om oss själva, om konstnärerna som skapat den och deras samtid, om gudar och hjältar, om färg och form och mycket mera. Det finns oändligt många berättelser och alla har vi våra egna. Ett konstverk kan berätta en sak för mig och en annan för dig och båda är lika sanna. Ju mer man vet, ju mer ser man, men vi vet olika saker och ser på världen på olika sätt. Därför är det spännande att dela konstupplevelsen med andra.

 

När man talar om barn, unga och konst tänker många på barns eget skapande, och nämner man konstutställningar för barn, för det ofta tankarna till en utställning med barnteckningar. Det vill vi ändra på. Barn är nyfikna, kompetenta och intresserade och precis som vuxna har de förmågan att fundera kring och uppskatta bra konst. Grundtanken med Barnens Bästa Biennal är att barn och unga runt om i Skåne skall ges möjlighet att möta och uppleva konst som inspirerar, väcker nyfikenhet och vidgar deras universum.

 

I franska Lille har man sedan 2006 visat internationell samtidskonst av hög kvalitet i en återkommande konstfestival. När man väljer ut vilka verk som ska visas ställer man alltid frågan: Kan en sjuåring förstå och uppskatta det här? Vi har låtit oss inspireras av Lille och en viktig del i Barnens Bästa Biennal är därför en specialcurerad utställning som utgår ifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Den första temautställning heter kort och gott Berättelser och visas på Moderna Museet i Malmö.

 

Alla kan gilla konst för det finns konst för alla, kom och se den på Barnens Bästa Biennal!

 

 

 

VAD?

Barnens Bästa Biennal är en vart annat år återkommande

konstfestival som vänder sig till barn,

unga och vuxna över hela Skåne.

Temat för festivalen 2013 var

”Berättelser”. På initiativ av Region Skåne innehar Moderna Museet huvudmannaskapet för festivalen

under de tre första åren 2013-2015.

 

HUR?

Totalt medverkade 29 aktörer i 13 av Skånes kommuner.Konstinstitutioner, kommuner och föreningar eller aktörer från det fria konstlivet deltog med inslag från sina ordinarie program eller med för Barnens Bästa Biennal nyproducerade programpunkter.Flera hade möjlighet att medverka i festivalen tack vare ett öronmärkt konstnärsarvode som många sökte och fick via festivalen. Barnens Bästa Biennal finansieras med stöd från Statens Kulturråd och Region Skåne.

 

NÄR?

Under höstlovet 2013 gick den första festivalen av stapeln och nästa konstfestival planeras äga rum v. 42-44 2015.